Czy Kościół wyróżnia kobiety?W Kościele i w świetle teologii katolickiej nie ma tego typu wyróżnienia. Zarówno mężczyzna jak też niewiasta mają swoją specyfikę i godność, także zadanie i powołanie. Wiążą się z tym daleko idące różnice, oczywiście przy zasadniczej równości co do godności dziecka Bożego.
Jest zrozumiałe, że niewiastom z powodu macierzyństwa z natury należy się szczególna troska i szacunek ze strony mężczyzn. Chodzi o względy sprawiedliwości i odpowiedzialności.
Podobnie mężczyźnie należy się szacunek i troska ze strony niewiasty, którą się opiekuje i której zapewnia bezpieczeństwo, jej i potomstwu.

Świeckie zwyczaje i konwenanse należy oceniać w świetle porządku stworzenia oraz norm moralnych. Istotne jest odróżnienie w zachowaniu między małżonkami a niemałżonkami. Szczególne wyrazy szacunku mają swoje miejsce w małżeństwie, nie w zachowaniu towarzyskim. Np. całowanie każdej kobiety w dłoń nie jest zwyczajem chrześcijańskim, lecz wynalazkiem świeckim, którego podłożem jest deprecjonowanie więzi rodzinnych. Pierwotnie i właściwie gest ucałowania w rękę wyraża szacunek i wdzięczność wobec rodziców i żywicieli (ojca i matki, także chrzestnych i przybranych), zarówno w sensie naturalnym i materialnym jak też duchowym (stąd zwyczaj całowania w rękę księży jako ojców pod względem duchowym).

Przynajnmiej znaczną część zwyczajów świeckich znamionuje swoista obłuda czy wręcz przewrotność w odniesieniu do kobiet: z jednej strony forsuje się rzekome prawa kobiet, a z drugiej rzekomą równość, która sprzeciwia się i niszczy ich tożsamość i właściwe powołanie, którym jest macierzyństwo naturalne i też duchowe. Skutkuje to postępującym procesem brutalizacji wśród kobiet, a równocześnie zniewieścienia wśród mężczyzn.

1 komentarz:

 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

  Dziękuje bardzo za ten super precyzyjny blog. Chciałbym zadać kilka pytań w kontekście filmu o feminizmie "Nakrycie głowy u kobiet, a postawa feministyczna." z kanału YouTube "Trudno Być Katolikiem
  ". Przechodzę do detali:

  1- czy kobieta ma prawo nauczać w kościele? Pani Patrycja w szczególności zaznacza 1Kor11,4 "każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując". Co to znaczy prorokować? Jak prorokowanie kobiety jest rozumiane przez kościół?

  2- czy stwierdzenie "chrzest jest to symboliczne polanie wodą" (około minuty 14-15) jest dopuszczalną parafrazą?

  3- (ogólne pytanie) w filmie słowo symbol jest dość często używane. Jaka jest różnica pomiędzy "symbol" i "znak" jeśli chodzi o sakramenty

  4- czy obowiązkowe nakrycie (niewiasty) lub odkrycie (dla mężczyzn) głów w kościele jest tylko symbolem?

  Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...