Czy Bóg mógł zapobiec grzechowi?W pytaniu zawarte jest niejasne i wieloznaczne słowo "mógł". Możność może bowiem oznaczać moc uczynienia czegoś, władzę decydowania o czymś, także zdolność. Konkretne znaczenie oczywiście zależy od właściwości podmiotu danej możności. Innymi słowy: inna jest możność kamienia, inna rośliny, inna zwierzęcia, inna człowieka, a jeszcze inna Boga.

Co do czynności Boga należy mieć na uwadze, że przekraczają one nieskończenie możliwości człowieka, jednak także odpowiadają naturze i właściwościom Boga. Dlatego mówienie o możności czy mocy Boga jest możliwe tylko na zasadzie analogii: zwykle używamy tych określeń w odniesieniu do stworzeń, a stosując je do Boga musimy pamiętać, że odnoszą one do Niego w inny sposób, to znaczy jedynie podobny do znaczenia znanego w odniesieniu do stworzeń.

Innymi słowy: Bóg mógł stworzyć tylko to, co stworzył. Nie jest to żadne ograniczenie Jego wszechmocy, ponieważ stworzył wszystko, tym samym mógł wszystko, co istnieje, i w tym znaczeniu jest wszechmocny. Jedyny ograniczeniem jest to, co jest sprzeczne z istotą Boga jako Najwyższego Bytu, a jest to niebyt, czyli coś, co nie istnieje. Tak np. nie istnieje człowiek nie wyposażony w wolną wolę, ponieważ do istoty człowieka należy wolna wola, i tym samym Bóg nie mógł stworzyć takiego "człowieka" bez wolnej woli, gdyż taka istota nie byłaby człowiekiem.

Dlatego punktem wyjścia dla teologii są fakty, nie rozważania o czymś, co nie istnieje i nie mogło zaistnieć.

Grzech pierwszych rodziców jest konsekwencją wolności woli, czy wyboru między dobrem a złem. Według Księgi Rodzaju ta granica została podana ludziom jasno i konkretnie w postaci jednego zakazu. Tylko od nich zależał wybór, czego nie niweczy pokusa szatana. Dlatego w pełni zasłużyli na karę. Zakaz był prosty i jednoznaczny, nawet jeśli konsekwencje jego złamania nie były z góry i do końca znane, aczkolwiek otrzymali także ostrzeżenie:


Innymi słowy: jedynym sposobem zapobieżenia grzechowi było niestwarzanie człowieka. To jednak byłoby sprzeczne z naturą Boga, który jest miłością, a miłość polega na udzielaniu siebie. Z powodu miłości jako udzielania niezbędne było stworzenie człowieka, obdarzonego wolną wolą na podobieństwo Boga. Ludzka wolna wola jest dobrem pochodzącym od Boga, tak samo jak człowiek jako Jego stworzenie. Tego dobra bytowego nie jest w stanie zniweczyć nawet grzech, gdyż także grzesznik ma wolną wolę i tym samym może się nawrócić ku dobru. W tym sensie zapobieżenie grzechowi przez Boga nie było niezbędne.

3 komentarze:

 1. Gdyby Pan Bóg stworzył Człowieka i uniemożliwił mu popełnienie grzechu to stworzyłby tylko leminga - stworzenie zaprogramowane do wielbienia go i czynienia dobra, byłby Tyranem, a jest doskonałą Miłością - musiał więc stworzyć byt całkowicie wolny czyli taki który ma wybór nawet odrzucenia Boga i sprzeciwienia się mu. Niestety skorzystaliśmy z tego wyboru w sposób niewłaściwy ...

  OdpowiedzUsuń
 2. 1) Bóg wyraźnie zakomunikował Pierwszym Rodzicom swą wolę i wyraźnie ostrzegł ich, jakie będą konsekwencje złamania nakazu.
  2) Bóg uczynił niewyobrażalnie wielki wysiłek zniweczenia upadku ludzkości poprzez Wcielenie i Mękę Chrystusa
  3) Bóg obdarzył człowieka niewyobrażalnie wielką łaską, jaką jest wolna wola, która jest tak cenna, że pozwala nawet na odrzucenie Odkupienia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ad 1) Zupełna zgoda.
   ad 2) Mówienie o "wysiłku" Boga jest teologicznie niezręczne. Ale sedno jest słuszne. Chodzi o niezmierzoną miłość Boga objawioną we Wcieleniu i całym dziele Zbawienia.
   aD 3) Wolna wola nie jest łaską w sensie ścisłym, lecz należy do porządku naturalnego, dokładniej do natury człowieka stworzonej przez człowieka. Oczywiście jest to dar niezasłużony, w tym znaczeniu jest to łaska. Jednak należy odróżnić porządek naturalny i nadnaturalny, czyli porządek łaski w sensie ścisłym.

   Usuń

Czy istnieje ubój religijny?

  Ostatnio politycy uważani dotychczas za konserwatywnych i katolickich wypuścili w przestrzeń publiczną nowotwór słowny: "ubój religij...