Czy można wymodlić przebaczenie grzechów dla kogoś?


Warunkiem przebaczenia grzechów jest żal za grzechy, przynajmniej niedoskonały. Jest to konieczna dyspozycja grzesznika do otrzymania przebaczenia. Tym samym nie jest możliwe wyproszenie przebaczenia grzechów dla kogoś, kto w żaden sposób nie żałuje za nie i nie ma żadnej woli nawrócenia.

Można jednak i należy się modlić o łaskę nawrócenia. Bóg jest Panem dusz i pobudza dusze grzeszników do nawrócenia, które jest konieczne do przebaczenia grzechów.

Modlitwa za grzeszników jest najważniejszym uczynkiem miłości bliźniego, zwłaszcza za wrogów i złoczyńców. Modlimy się wtedy o poruszenie serca grzesznego do żalu i gotowości przyjęcia przebaczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...