Jakie jest stanowisko Kościoła odnośnie feminizmu?


Nie ma osobnego dokumentu Magisterium Kościoła odnośnie tzw. feminizmu jako pewnego ruchu ideologiczno-politycznego. Są jednak wypowiedzi we wielu dokumentach dotyczących czy to rozumienia człowieka, rodziny, także godności i posłannictwa niewiast w Kościele i świecie. Istotne treści można znaleźć chociażby w Katechiźmie Kościoła Katolickiego, jak też w liście apostolskim Jana Pawła II "Mulieris dignitatem".

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mulieris.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...