Czy Zbawiciel jest dany tylko ludzkości?Odpowiedź zależy oczywiście od tego, czy we wszechświecie istnieją - oprócz ludzkości - istoty duchowo-materialne, czyli wyposażone w wolną wolę i tym samym w możliwość zgrzeszenia. Mimo postępów nauk przyrodniczych, zwłaszcza astrofizyki, nic na istnienie takich istot nie wskazuje. Opowieści typu UFO są jedynie biznesowymi wymysłami bez jakiejkolwiek wartości naukowej.

Także Boże Objawienie czyli teologia nie daje podstaw do przypuszczeń w tym znaczeniu. Raczej wszystko przemawia przeciw istnieniu innych istot stworzonych podobnie jak człowiek na podobieństwo Boże. Tym samym rozważanie w sprawie jest bezprzedmiotowe i można je zaliczyć jedynie do dziedziny fiction bez związku z poważną science.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Co to jest przebaczenie?

Należy się modlić o zbawienie duszy dla grzeszników. To nie wyklucza kar doczesnych, lecz ją nawet zakłada, ponieważ one oczyszczają ...