Czy istnieje analogia między drzewem z raju a krzyżem?Jest owszem teologiczna analogia, wyrażona chociażby w prefacji o Krzyżu Świętym Mszału Rzymskiego:


Drzewo oznacza życie i trwałość. Samo w sobie jest oczywiście stworzeniem z dziedziny botaniki. Jednak w Piśmie św. ma szerokie zastosowanie symboliczne. Co do szczegółów odsyłam do komentarzy i słowników biblijnych. Można je znaleźć w każdej dobrze wyposażonej bibliotece teologicznej.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Co to jest przebaczenie?

Należy się modlić o zbawienie duszy dla grzeszników. To nie wyklucza kar doczesnych, lecz ją nawet zakłada, ponieważ one oczyszczają ...