Czy można nosić szkaplerz jako medalik?


Szkaplerz to jest właściwie rodzaj szaty oznaczającej przynależność do bractwa pobożnego (zwykle związanego z jakimś zakonem). Z powodów praktycznych szata ma zwykle postać kawałka materiału, który może zostać zastąpiony także medalikiem.

Przynależność do bractwa pobożnego wiąże się z pewnymi obowiązkami, także prawami i owocami duchowymi. Szkaplerz jest tego wyrazem i przypomnieniem.

Nie ma jednak zakazu noszenia dewocjonaliów bez formalnej przynależności do jakiegoś bractwa, także gdy chodzi o specyficzny szkaplerz. Oczywiście konieczna jest pobożna motywacja, tzn. noszenie z pobożnej intencji i z uszanowaniem.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Co to jest przebaczenie?

Należy się modlić o zbawienie duszy dla grzeszników. To nie wyklucza kar doczesnych, lecz ją nawet zakłada, ponieważ one oczyszczają ...