Jakie są warunki ważności Chrztu?

Nauczanie Kościoła odnośnie sakramentu Chrztu jest dość jasne już od starożytności. Warunki ważności to:

1. Intencja czynienia tego, co czyni Kościół, czyli udzielenia sakramentu Chrztu św. Do spełnienia tego warunku nie jest konieczne, by szafarz był duchownym. W razie konieczności może być to nawet osoba świecka, nawet niewierząca, o ile ma intencję.

2. Wypowiedzenie formuły chrzścielnej: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Formuła ta jest niezmienialna i konieczna.

3. Polanie ciała lub jego częście wodą. Zwykle jest to głowa, jednak w razie konieczności może być inna część ciała, gdy np. głowa jest obandażowana.

Problem w wypadku udzielnie Chrztu przez protestantów polega zarówno na intencji, jak też na braku jednoznacznych reguł u nich. Odłamów protestanckich jest niezliczona ilość. Niektóre wspólnoty w ramach dopasowywania się do nowoczesności zmieniły formułę chrzcielną, co oczywiście powoduje nieważność. Często trudno czy wręcz niemożliwe jest sprawdzenie, jak się to odbyło w konkretnym przypadku. Dlatego generalnie, gdy ktoś ochrzczony u protestantów był przyjmowany do Kościoła, udzielano mu Chrztu warunkowego (sub conditione). Polega to na rozszerzeniu formuły chrzcielnej: "Jeśli nie jesteś ochrzczony(a), ja ciebie chrzczę itd."

Po Soborze Watykańskim II w ramach przesadnego ekumenizmu w niektórych krajach doszło do generalnego uznawania ważności Chrztu udzielanego przez protestantów. Powoduje to nieporozumienia i wzbudza wątpliwości.

Co do skutków ważnego udzielenia Chrztu św. należy pamiętać, że zasadniczym i fundamentalnym skutkiem jest oczyszczenie z grzechu pierworodnego. Włączenie do Kościoła jest skutkiem podrzędnym. Chrzest udzielony poza Kościołem konstytuuje przynależność do duszy Kościoła. Może ona zostać utracona wskutek świadomego odrzucenia Bożego Objawienia czyli wiary katolickiej. Pozostaje jedynie tzw. znamię (character) Chrztu świętego, czyli naznaczenie wybrania przez łaskę.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Co to jest przebaczenie?

Należy się modlić o zbawienie duszy dla grzeszników. To nie wyklucza kar doczesnych, lecz ją nawet zakłada, ponieważ one oczyszczają ...