Czy Komunia św. może zaszkodzić?


Przeistoczenie (Transsubstancjacja) nie zmienia właściwości fizycznych chleba, które stało się Ciałem Chrystusa. Tym samym pozostaje takie samo naturalne działanie. Oczywiście Pan Bóg może - na zasadzie cudu, czyli poza prawami przyrody - sprawić, że w przypadku chorej osoby szkodliwego działania nie będzie. Jednak nie możemy z góry, zasadniczo oczekiwać takiego cudu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Co to jest przebaczenie?

Należy się modlić o zbawienie duszy dla grzeszników. To nie wyklucza kar doczesnych, lecz ją nawet zakłada, ponieważ one oczyszczają ...