Czy święci wstawiają się za dusze czyśćcowe?


Nie ma wprawdzie oficjalnego orzeczenia w tej kwestii. Jednak praktyka Kościoła jest jednoznaczna, gdyż w obrzędach za zmarłych wzywamy także wstawiennictwa świętych. Tym samym święci wstawiają się za dusze w czyśćcu cierpiące.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Co to jest przebaczenie?

Należy się modlić o zbawienie duszy dla grzeszników. To nie wyklucza kar doczesnych, lecz ją nawet zakłada, ponieważ one oczyszczają ...