Czy za granicą katolika obowiązują praktyki religijne?


Oczywiście katolik ma te same obowiązki niezależnie od kraju pobytu. Dlatego przy wyborze kraju powinien się kierować tym, czy i na ile będzie miał tam możliwość żyć po katolicku, co oznacza także uczęszczanie na katolicką Mszę św. Gdy nie ma wyboru, a wyjazd jest konieczny z ważnych powodów, tzn. nie tylko i nie przede wszystkim z powodów materialnych, wówczas powinien postarać się przynajmniej o możliwość prywatnego praktykowania wiary i dojazdy do kościoła przynajmniej co jakiś czas. Wiara i życie religijne jest ważniejsze od spraw materialnych.

Dotyczy to także problemów w łonie oficjalnych struktur Kościoła. Wiadomo, że we wielu krajach powszechne są nauki i praktyki niekatolickie także w parafiach nominalnie katolickich. To jest także poważne niebezpieczeństwo dla zachowania i praktykowania wiary. Dlatego trzeba wybierać takie miejsca czy okolice, gdzie jest możliwość uczestniczenia w życiu parafii czy duszpasterstwa autentycznie katolickiego. Chodzi bowiem zarówno o zbawienie własnej duszy jak też wkład w życie Kościoła w diasporze. Im mniej jest katolików na danym terenie, tym ważniejsze trzymanie się razem, gdyż wtedy są szanse na rozwój i wzrastanie wspólnoty katolickiej.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Co to jest przebaczenie?

Należy się modlić o zbawienie duszy dla grzeszników. To nie wyklucza kar doczesnych, lecz ją nawet zakłada, ponieważ one oczyszczają ...