Na czym polega skromność w ubiorze?

Kościół w swoim prawodawstwie nie określa konkretnych, szczegółowych przepisów odnośnie ubioru zarówno mężczyzn jak też kobiet. Mówi jedynie ogólnie o stroju godnym i skromnym, i też odpowiednim dla okazji i sytuacji. Zakłada bowiem, że każdy człowiek ma choćby minimum naturalnego zdrowego wyczucia co do ubioru i jego stosowności. Największym zagrożeniem dla tego wyczucia jest tzw. moda. Ma one obecnie szczególnie mocne oddziaływanie z powodu praktycznie globalnego zasięgu. Dyktatura mody nie była nigdy tak potężna jak obecnie. Szczególnie młode pokolenie jest zagrożone. Młodzież chce się odróżniać od pokolenia rodziców, być nowoczesna i opodabniać się do rówieśników. Dyktatorzy mody to bezwzględnie wykorzystują dla swoich własnych interesów. Jednak można i trzeba się przed tym bronić, mianowicie przez:
- zachowanie, bądź odzyskanie czy odbudowanie w sobie naturalnego, zdrowego wyczucia odnośnie ubioru, wynikającego zarówno z poczucia własnej godności, w tym także poczucia wstydu, oraz wyczucia dla sytuacji i okoliczności,
- zdroworozsądkowe podejście zarówno do odwiecznej, naturalnej i niezmiennej funkcji ubioru (zarówno praktycznej jak też expresyjnej), jak też do prób narzucenia modnych, czyli krótkotrwałych i zmiennych - choć cyklicznie powracających - pseudoreguł dyktowanych przez koncerny odzieżowe.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Co to jest przebaczenie?

Należy się modlić o zbawienie duszy dla grzeszników. To nie wyklucza kar doczesnych, lecz ją nawet zakłada, ponieważ one oczyszczają ...