Czy deklaracja "Dominus Jesus" poprawia nauczanie Vaticanum II?

Imago de Pytania do teologa katolickiego.

Deklaracja "Dominus Jesus" wyjaśnia znaczenie określenia "subsistit in". Chodzi o stosunek między Kościołem Chrystusowym, który jest jeden, święty, apostolski i katolicki, a wspólnotami, którym brakuje coś z tych istotnych cech.
Według deklaracji nie ma sprzeczności między "est" i "subsistit in". To drugie określenie służy do wyraźenia obecności cech Kościoła poza jego widzialną strukturą.
Można oczywiście dyskutować odnośnie zasadności i sensowności przyznania schizmatykom miana "Kościołów". Pewne jest, że to miano może mieć znaczenie wyłącznie analogiczne, nie właściwe i pełne. W Credo wyznajemy wiarę w JEDEN Kościół, nie we wiele Kościołów.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Co to jest przebaczenie?

Należy się modlić o zbawienie duszy dla grzeszników. To nie wyklucza kar doczesnych, lecz ją nawet zakłada, ponieważ one oczyszczają ...