Czy katolik powinien korzystać ze zwyczajnego posługiwania przez tzw. szafarzy nadzwyczajnych?


Nie ma obowiązku korzystania z posługiwania tzw. szafarzy nadzwyczajnych.
Jak sama nazwa wskazuje, są oni ustanawiani dla sytuacyj nadzwyczajnych, tzn. mogą pełnić posługę wtedy, gdy w pilnej potrzebie nie ma szafarza nadzwyczajnego. To zwykle nie ma miejsca podczas Mszy św., gdyż jest przynajmniej celebrans.

Problem tkwi zarówno w niewłaściwym podejściu wielu duchownych, którzy wysługują się tzw. szafarzami dla własnej wygody i bez rzeczywistej konieczności, jak też w niejasności i sprzeczności odnośnych przepisów, które z jednej strony zaznaczają, że chodzi o szafarstwo nadzwyczajne, a równocześnie zezwalają na stosowanie w bliżej nieokreślonych sytuacjach. Tym niemniej sprawa jest o tyle prosta, że pierwszeństwo mają odwieczne zasady Kościoła, tym bardziej wobec niejasności nowych przepisów. W Kościele nigdy nie było sakramentalnego posługiwania przez świeckich, zwłaszcza w Eucharystii. Jest to pomysł protestancki, który uderza zarówno w katolickie rozumienie Eucharystii jak też w hierarchiczność Kościoła.

Dlatego katolik nie ma obowiązku korzystania z takowej posługi i ma prawo nalegać na przyjmowanie Komunii św. z rąk kapłana.

2 komentarze:

  1. Ciekawe co zrobić, gdy tylko szafarz rozdziela Komunię, mimo obecności kapłana.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Jeśli kapłan mógłby, tzn. nie jest chory czy nagle słaby, a jedynie z wygodnictwa czy fałszywych poglądów posługuje się tzw. szafarzem, wówczas grzeszy ciężko i celebruje świętokradzko. Tym samym należy unikać nieuczestniczenia w takiej celebracji. Jeśli problem pojawił się niespodziewanie, tzn. został zauważony dopiero podczas Komunii, wówczas zasadne jest powstrzymanie się od przyjęcia Komunii oraz zastąpienie przez tzw. Komunię duchową.

      Usuń

Co to jest przebaczenie?

Należy się modlić o zbawienie duszy dla grzeszników. To nie wyklucza kar doczesnych, lecz ją nawet zakłada, ponieważ one oczyszczają ...